De sluiter is het deel van de camera dat wordt geopend en gesloten om licht binnen te laten en een foto te maken. De sluitersnelheid is de duur van de tijd dat de sluiter open blijft, aangeduid in seconden of fracties van seconden, bijvoorbeeld 1/200 seconde of 1 “, waarbij het “-symbool vaak gebruikt wordt om een hele seconde aan te duiden. 

Hoe langer de sluiter open blijft, des te meer licht er wordt binnengelaten. Alles wat beweegt terwijl de sluiter open is, vervaagt en als de hele camera beweegt terwijl de sluiter open is, is het hele beeld wazig – daarom statieven zijn nodig voor langere sluitertijden.

Sluitertijd geheugensteuntje

(photofacts.nl)